Tartu linna perearstid


 

PÖÖRDUMINE ERIARSTI VASTUVÕTULE

Eriarsti vastuvõtule saab registreerida telefoni teel (7319 100), registraatori juures kohapeal, kodulehe vormi kaudukliinikumi patsiendiportaali ePatsient kaudu või üleriigilise digiregistratuuri kaudu. Vastuvõtule registreerimiseks on vajalik perearsti saatekiri. Saatekirja ei nõuta pöördumisel järgmiste eriarstide poole: psühhiaater, naistearst, kopsuarst (tuberkuloosiga), silmaarst, hambaarst, naha-suguhaiguste arst, trauma korral traumatoloog või kirurg.
Kui Teil puudub saatekiri või soovite tervishoiuteenust väljaspool ravijärjekorda, võite pöörduda eriarsti tasulisele vastuvõtule.

Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest kindlasti teatada. Vastuvõtuaja tühistamiseks

 • helistage telefonil 7319 099 (E-R 07.30-18.00) või
 • edastage oma soov kliinikumi kodulehe "Patsiendile" rubriigis (Eriarsti vastuvõtt - Vastuvõtuaja tühistamine).

Liikumisraskustega patsiendid saavad L. Puusepa 8 hoones liikumiseks küsida ratastooli peasissekäigu juures asuvast riietehoiust (suveajal küsida ratastooli informaatori või turvamehe käest).

 

 

Vastuvõtule palume kaasa võtta

 • Teid suunanud arsti saatekiri;
 • isikuttõendav fotoga dokument (pass/juhiluba/pensionitunnistus/ID kaart/õpilaspilet);
 • visiiditasu 5 eurot;
 • eelnevate uuringute andmed.

 

Visiiditasu ei võeta järgmistel juhtudel

 • ravikindlustuseta isikult
 • kliinikumi teise eriala arsti saatekirjaga või teise tervishoiuasutuse sama eriala arsti saatekirjaga patsiendilt
 • rasedatelt rasedakaardi esitamisel
 • alla 2-aastaselt lapselt
 • korduval vastuvõtul, kui arst on eelmise vastuvõtu vormistanud tagasikutsena ja broneerinud korduva vastuvõtuaja
 • kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine;
 • tasulise tervishoiuteenuste osutamisel
 • tahtest olenemata vältimatu psühhiaatrilise ravi korral
 • esimesel operatsioonijärgsel vastuvõtul, kui suunajaks on kliinikumi sama eriala arst või erakorralise meditsiini osakonna valvearst, kehtib 2 kuud pärast operatsiooni 
 • kliinikumi töötajatelt, kes pöörduvad nakkuskabinetti tööülesannete täitmisel saadud lõike-torkevigastuse järgselt
 • Tartu linna lastelt ja noortelt (vanuses 0–19 aastat k.a.) EMO-s ja lastekliiniku erakorralises vastuvõtus vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel välispõhjustest tingitud vigastuste ja eluohtlike seisundite korral (nende eest maksab visiiditasu Tartu Linn):
  • mürgistused ravimite ja bioloogiliste ainetega (sh alkohol),
  • vigastused,
  • võõrkehad,
  • põletused ja söövitused,
  • uppumine,
  • elektrivoolu toime,
  • alajahtumine,
  • anafülaktiline šokk,
  • kehaline väärkohtlemine,
  • ülekuumenemine, kuumarabandus.

  

Eriarsti vastuvõtule pöördumisel

 1. Tulge vastuvõtule 20 minutit varem, et jääks aega vormistada registratuuris ambulatoorne kaart.
 2. Kirjutage eelnevalt üles küsimused, millele soovite saada vastuseid.
 3. Kirjutage üles ravimite (ja toimeainete) nimetused, mida tarvitate.
 4. Kirjutage üles sümptomid ja muud olulised detailid, mis visiidil võivad ununeda.
 5. Öelge arstile, kui Teil jäi tema seletustest midagi segaseks.

Eriarsti vastuvõtule tulles on soovitav mitte suitsetada vähemalt 4 tundi enne vastuvõttu, et võimalike uuringute ja analüüside (nt kopsude difusioonitesti, vereanalüüside) tulemused oleksid korrektsed.

  

MIDA KÜSIDA ARSTILT?

Parima ravitulemuse saavutamiseks on oluline, et arst oleks teadlik Teie terviseseisundi erinevatest aspektidest. Sama oluline on Teie informeeritus, mis võimaldab Teil tõhusamalt suhelda arsti ja õega ning osaleda oma raviotsuste tegemisel. Et kasutada võimalikult efektiivselt vastuvõtu piiratud aega, soovitame eelnevalt üles kirjutada küsimused, millele soovite saada vastuseid. Esitame nimestiku küsimustest, mille hulgast saate valida Teid huvitavad teemad ja küsimused.

 

Mida küsida arstilt oma haigustunnuste või diagnoosi kohta?

 • Milline on minu seisund/diagnoos?
 • Millised on selle diagnoosi puhul tüüpilised haigustunnused ehk sümptomid?
 • Mis põhjustas minu seisundi?
 • Kuidas mõjutab seisund minu eluviise ja töötamist?
 • Millised uuringud on vajalikud diagnoosi kinnitamiseks?
 • Milline ettevalmistus on uuringuteks vajalik?
 • Milliseid haigustunnuseid peaksin enda juures tähele panema?
 • Kas on vajalik järelvisiit? Millal?
 • Kuidas vältida teiste inimeste haigestumist, kui haigus on nakkav?
 • Kuidas minu seisundit ravitakse?
 • Millised on võimalikud ravimeetodid?
 • Mida peaksin ette võtma, kui seisund halveneb?
 • Mida saan ise teha oma kaebuste leevendamiseks?
 • Milliseid muudatusi peaksin tegema oma eluviisides?
 • ...............................................................
 • ...............................................................

 

Mida küsida arstilt endale määratud ravimi kohta?

 • Mis on mulle määratud ravimi ja toimeaine nimi?
 • Milline on ravimi toime? Kas ravim leevendab või ravib haigustunnuseid?
 • Millised on ravimi kõrvaltoimed? Mida teha ravimi kõrvaltoimete ilmnemisel?
 • Millal ja kuidas ravimit peab võtma?
 • Kui palju pean ravimit võtma?
 • Kuidas aru saada, et ravim toimib? Mida teha, kui see ei toimi?
 • Kuidas toimida, kui unustasin ravimit õigeaegselt võtta?
 • Kas peaksin vältima teatud toite või teisi ravimeid ravimi tarvitamise ajal?
 • Kas määratud ravi ajal on alkoholi tarbimine lubatud?
 • Kui kaua pean ravimit tarvitama?
 • Kui tunnen ennast paremini, kas tohin ravimi kasutamise katkestada?
 • Millised on tagajärjed, kui otsustan määratud ravimit mitte tarvitada?
 • Kas ravimit võib tarvitada, kui ootan last, toidan last rinnaga või plaanin saada last?
 • ..................................................................
 • ..................................................................

 

Mida küsida arstilt uuringu kohta?

 • Millist uuringut mulle soovitatakse?
 • Millist informatsiooni uuring annab?
 • Kas soovitatud uuring on ainus võimalus informatsiooni saamiseks?
 • Millised on uuringu kasutegurid?
 • Millised on uuringu võimalikud ohud ja riskitegurid?
 • Kui täpne on uuring?
 • Kuidas pean valmistuma uuringu läbiviimiseks?
 • Kuidas uuringut teostatakse?
 • Mida tunnen uuringu teostamise ajal? Kas võin tunda valu, ebamugavust?
 • Millal ja kus uuring teostatakse?
 • Kas uuringuks on vajalik haiglasse jäämine?
 • Kuna selguvad uuringu vastused ja kuidas mind nendest informeeritakse?
 • Kas uuringu järgselt on piiranguid töötamisele, sportimisele, seksuaalelule, toitumisele?
 • Kas uuringu kohta on kirjalikku infomaterjali?
 • ...............................................................
 • ...............................................................

 

Mida küsida arstilt ravimeetodi kohta?

 • Millised on minu ravivõimalused?
 • Kui kaua ravi kestab?
 • Kus teostatakse raviprotseduure?
 • Kui efektiivne on mulle määratud ravi?
 • Millised on ravi kõrvaltoimed?
 • Millised on ravi riskid/tüsistused?
 • Millised on ravi kasutegurid?
 • Kui kiiresti avaldub ravi toime ja kaua see kestab?
 • Millised on tagajärjed, kui otsustan ravist loobuda või seda edasi lükata?
 • Kas on midagi, mida peaksin vältima ravi ajal?
 • Kuidas peaksin käituma, kui ilmnevad kõrvaltoimed?
 • Kas määratud ravimeetod mõjutab minu tööelu?
 • Milline on soovitud ravitulemus?
 • Kas mulle määratud ravimeetodi kohta on kirjalikku infomaterjali?
 • ...............................................................
 • ...............................................................

 

Mida küsida arstilt enne kirurgilist protseduuri/operatsiooni?

 • Millist protseduuri mulle soovitatakse?
 • Miks ma seda protseduuri vajan?
 • Millised on alternatiivsed ravimeetodid?
 • Millised on tagajärjed, kui otsustan protseduurist loobuda või seda edasi lükata?
 • Millised on protseduuri teostamise kasutegurid?
 • Millised võivad olla protseduuri tüsistused?
 • Millist tuimastust kasutatakse protseduuril (üldnarkoos, kohalik tuimastus)?
 • Mida tunnen protseduuri teostamise ajal?
 • Kuidas protseduuri teostatakse?
 • Kas võin tunda valu pärast protseduuri?
 • Millal protseduur teostatakse?
 • Kus protseduur teostatakse?
 • Kauaks pean haiglasse jääma?
 • Millised on minu õigused ja kohustused haiglas?
 • Kui pikk ja milline on taastumine pärast protseduuri?
 • Millised on protseduuri järel piirangud töötamisele, sportimisele, seksuaalelule, toitumisele?
 • Kas protseduuri kohta on kirjalikku infomaterjali?
 • ............................................................
 • ............................................................

 

Mida võib arst küsida Teie kaebuste kohta?

 • Millised on Teie kaebused/haigustunnused?
 • Millal antud kaebused ilmnesid esmakordselt?
 • Kas sarnaseid kaebusi on esinenud ka varem?
 • Kas kaebused on püsivad või hootised?
 • Milliseid kehapiirkondi kaebused mõjutavad?
 • Mis kutsub kaebusi esile?
 • Mis on kaebusi leevendanud?
 • Kuidas kaebused mõjutavad Teie enesetunnet, eluviisi, töötamist?
 • Milliseid ravimeid, ravimtaimi või toidulisandeid olete viimasel ajal tarvitanud? Millistes annustes ja kui sageli?
 • Millised on kaasuvad haigused?
 • Kas Teid on varem opereeritud? Kas pärast operatsiooni esines tüsistusi?
 • Milliseid uuringuid on Teile tehtud? Millised on olnud uuringute tulemused?
 • Kas olete varem viibinud haiglaravil?
 • Milliseid ravimeetodeid/ravimeid on Teile eelnevalt määratud?
 • Kas Teil on allergiat ravimite või millegi muu suhtes?
 • Kas suitsetate või tarvitate alkoholi? Kui jah, siis millistes kogustes?
 • Kas olete olnud rase? Kui jah, kas rasedus kulges normaalselt?
 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=